Slovník pojmů


Adobe Photoshop

Bitmapový grafický editor, určený pro tvorbu a úpravu bitmapové grafiky.


Banner

Obdélníkový obrázek popř. animace řešena často jako úzký proužek. Nejčastější forma reklamy na internetu.


Bigboard

Velkoplošná venkovní reklama o rozměrech 9,6 x 3,6 m.


Billboard

Velkoplošná venkovní reklama umisťována podél silnic a dálnic a také na domech.


Corel

Vektorový editor americké softwarové společnosti.


CMYK

Je barevný model. Jsou to 4 barvy, konkrétně azurová (Cyan), červená (Magenta), žlutá (Yellow) a černá (Black), které vzájemnou kombinací vytvoří plnobarevný obraz.


DPI

Je údaj určujíví, kolik tzv. obrazový bodů (pixelů) se vejde do délky jednoho palce (inch odpovídá 2,54 cm). Někdy se také užívá zkratka PPI.


Firemní logo

Tím se míní grafické zpracování naší činnosti. Je to prvek, který by měl být líbivý, zajímavý a kvalitně zpracovaný. Prvek, který bude reprezentovat celou naši firmu.


Gravírování

Povrchová změna barvy. Laserová technika často používána na předměty z oceli, různých slitin, plastů i kůží. Největší výhodou je stálost, rychlost a přesnost technologie.


JPEG

Komprese obrazových dat, soubory mají příponu JPG. popř. JPEG.


Korektura

Kontrola obsahu. Textového i obrazového.


Laminace

Ochrana tiskovin. Vytvoření odolné vrstvy o síle mikronů. Existuje lesklá a matná, prováděna za studena i za tepla.


Ořez

Materiál se ořízne na výsledný tzv. čistý formát


Pískování

Otryskání čirého skla, měděných nebo nerez materiálů jemným pískem přes vytvořenou šablonu.


Rastrová grafika

Nebo-li bitmapová grafika, je jeden ze dvou způsobů, jakým počítač ukládá a zpracovává obrazové informace. Nejpoužívanější formáty souborů jsou např. JPEG., GIF., BMP., PNG., TIFF., …


Ražba

Vytlačení grafického motivu úderem prováděna za pomoci tzv. raznice. Nejčastěji do kůže apod. Ražba může být prováděna také barvou.


Reklamní dárky

Jsou předměty opatřené logem firmy nebo značkou produktu. Slouží jako vyjádření odměny zákazníkovi. Nejčastějšími reklamními předměty jsou propisovací tužky, hrnečky, zapalovače, popř. reklamní textil.


Sítotisk

Barva je při této technologii protlačována sítem na textílii a následně tepelně zafixována. Díky tomuto postupu dosahuje materiál vysoké odolnosti.


Slepotisk

Vytlačení grafického prvku přes tzv. raznici do papíru, výsledkem je poté plastický motiv.


Tampónový tisk

Vhodný i pro drobní potisky nejčastěji malých reklamních předmětů. Výhoda potisku na prostorové předměty.


Vazba

Způsob jakým se z jednotlivých listů tvoří pevný celek, tzv. knižní blok. Vazby se dělí na měkké a pevné. Měkké vazby se dělí na čtyři základní typy.


Vektorová grafika

Je jeden ze dvou základních způsobů prezentace obrazových informací. Vektorový obrázek je složen z bodů, přímek, křiveka apod. Výhodou této grafiky je libovolná úprava bez ztrát na kvalitě, s každým obrázkem je možno pracovat odděleně, výsledná paměťová náročnost je několikanásobně nižší, než u rastrové grafiky. Pro práci s vektorovou grafikou se používají nejčastěji vektorové editory jako jsou např. Corel Draw nebo Adobe Illustrator. Formáty vektorové grafiky jsou např. EPS., AI., CDR. …